Çakra Dengeleme Nedir?

Çakra Dengeleme Hakkında

Geçmiş yüzyıllarda çoğu modern terapi (örneğin kutup terapisi,terapötik dokunuş, parmakla akupunktur işlemi, öz enerjetik ve renk terapisi) kendi yöntemiyle çakranın kavramlarını birleştirmiştir. Çakraları dengelemek için çeşitli yaklaşımlar kullanılabilir. Çakranın, tıpkı motor ayarının bir arabanın etkililiğini en üst seviyeye çıkarması gibi vücuttaki enerji akımını maksimuma çıkararak sağlığı iyileştirdiğine inanılmaktadır.

Yedi çakranın her birinin, sebep oldukları engellerin ve fiziksel problemlerin doğasına ilişkin belirli psikolojik ve metafiziksel fonksiyonlarının olduğu söylenmektedir.

1. Temel/kök çakra (muladhara): Omurganın en altında bulunan ilk çakra, temel hayatta kalma ve böbrek üstü bezleri ile bağlantılıdır. Kırmızı rengiyle ve toprak elementiyle ilişkilendirilmektedir.
2. İkinci çakra (svadisthana): Genital bölgenin tamamında yer aldığı düşünülen bu çakra cinsellikle ve üreme sistemiyle bağlantılıdır. Turuncu renkle ve su elementiyle ilişkilendirilir.
3. Üçüncü çakra (manipura): Göbek kısmında bulunan bu çakra pankreas ve karın boşluğu ile bağlantılıdır. Sarı renkle, ateş elementiyle ve dünyadaki güçle ilişkilendirilir.
4. Kalp çakrası (cnahata): Kalple ve bağışıklık sistemiyle bağlantılı olan dördüncü çakranın, sevgi merkeziyle ve tutkuyla ilişkili olduğu söylenmektedir. Yeşil renkle ve hava elementiyle ilişkilendirilir.
5. Boğaz çakrası (visuddha): Boğaz bölgesinde yer alan beşinci çakra, tiroit bezi, mavi renk ve iletişimle ilişkilendirilir.
6. Kaş/alın çakrası (ajna): Aynı zamanda "Üçüncü Göz” olarak da bilinen altıncı çakranın alın kısmında yer aldığı söylenmektedir. Hormonal üretim, çivit mavisi rengi ve sezgi ile ilişkilendirilmektedir.
7. Taç çakra (saha srara): Kafatasının en üstünde bulunan yedinci çakra, yüksek ruhsal bilinçlilik, kozalaksı bez ve mor rengiyle ilişkilendirilir.

Çakra Dengelemenin Kökeni

Yoga: Çakralar yoga ile ilişkili eski inanç sisteminin parçasıdır. Bu gelenekler, İsa’dan birkaç yüzyıl önce Yoga Sutras kitabında Patanjali tarafından binlerce yıl boyunca dilden dile miras bırakılmıştır.

Ayurveda: Eski bir iyileştirme bilimi olan Ayurveda, vedas (bilgi veya akıl anlamına gelen Sanskritçe bir söz) adı verilen bir yazı derlemesini temel alır. Ayurveda kelime anlamı olarak "yaşam bilgisi” anlamına gelir. Hindistan’da, 19. yüzyılda İngiliz sömürge hükümeti bunu yok etmeye çalışana kadar en etkili sağlık bakım yöntemi olarak kalmıştır. Ancak son 50 yılda ayurvedanın modernize edilmiş bir şekli Hindistan’da büyük bir ün kazanmıştır. Daha yakın tarihte ise, geleneksel ayurveda batıda Deepak Chopra gibi tanınan savunucular kazanmıştır.

Çakra Dengelemenin Faydaları

Çakraları dengelemenin, yaşam enerjisi (aynı zamanda pranaveya qi olarak bilinir) akışını sağlayarak tüm vücutta genel sağlığı ve zindeliği iyileştirdiğine inanılmaktadır. Bu yaşam enerjisinin akışında oluşan tıkanıklıkların, nihayetinde ruhsal, duygusal ve/veya fiziksel hastalıklara sebep olacağına inanılmaktadır. Bu engelleri kaldırarak ve enerji akışını maksimuma çıkararak, uygulayıcıların, vücudun, zihnin ve ruhun bir bütün olarak fonksiyon göstermesini sağladıkları söylenmektedir.

Bazı alternatif doktorlar, örneğin sezgisel şifacılar, dengesizlikleri tespit etmek ve problemleri teşhis etmek için hastanın çakralarını "okuyabildiklerini” söylemektedir. Bu durum bazen bir sarkaç kullanılarak da yapılabilir.KAYNAKÇA

https://www.alternatifterapi.com/icerik/cakra-dengeleme-nedir